Trajanje i raskid ugovora

1. Sklapanje ugovora o kupoprodaji

 1. 1. 6točka2 shop putem www.6tocka2.hr internet stranice, kao prodavatelj i korisnik kao kupac sklapaju ugovor o kupoprodaji sredstvima daljinske komunikacije (putem emaila, putem obrasca za narudžbu, telefona s ljudskim posredovanjem i bez njega).
  1.2. Predmet i komercijalna svrha ugovora o kupoprodaji je narudžba tj. kupnja odabranog proizvoda putem www.6tocka2.hr internet prodaje uz plaćanje cijene toga proizvoda (dalje: Ugovor).
  1.3. Ponudu 6točka2 shopa za sklapanje Ugovora predstavljaju ovi Uvjeti i pojedini uvjeti prodaje naznačeni uz podatke o određenom proizvodu, koju ponudu korisnik kao kupac, zaključivanjem narudžbe ili na drugi način utvrđen Uvjetima prihvaća, a kojim prihvatom korisnika je sklopljen Ugovor između tvrtke Mašin svijet d.o.o. i korisnika.
  1.4. Ugovor stupa na snagu i obvezuje ugovorne strane od trenutka prihvata ponude tvrtke Mašin svijet d.o.o. od strane korisnika na jedan od slijedećih načina:
  – odabirom plaćanja i zaključenjem narudžbe korisnika
  – odabirom plaćanja i zaključenjem narudžbe putem telefonske linije
  1.5. U razumnom roku nakon sklapanja Ugovora, a najkasnije u trenutku isporuke proizvoda korisniku će biti dostavljena potvrda o sklopljenom Ugovoru, odnosno predugovorna obavijest iz članka 57. stavka 1. Zakona o zaštiti potrošača (Narodne novine br. 41/14.), ovi Uvjeti te obavijest o pravu korisnika na jednostrani raskid Ugovora s obrascem o jednostranom raskidu ugovora.

  2. Pravo na jednostrani raskid ugovora

Korisnik ima pravo, ne navodeći razloge, jednostrano raskinuti Ugovor (narudžbu) u roku od 14 dana, a koji teče od dana kada je korisniku ili trećoj osobi koju je korisnik odredio, a koja nije prijevoznik, proizvod koji je predmet Ugovora predan u posjed, odnosno u slučaju sklapanja Ugovora o usluzi, od dana sklapanja Ugovora.

Jednostrani ugovor se ne može raskinuti u ovim slučajevim:
– za već korištene, oprane ili na bilo koji način oštećene proizvode
– za namještaj ako ga je kupac sastavljao

– za zapečaćenu robu koja zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nije pogodna za vraćanje, ako je bila otpečaćena nakon dostave (blazinice, dudice, grickalice, flašice, četke, izdajalice i sl.), te za tehničke proizvode koji su korišteni (izdajalice, monitori i sl.)

3. Način korištenja prava na jednostrani raskid ugovora

3.1. Za ostvarenje prava na jednostrani raskid Ugovora, korisnik mora obavijestiti 6tocka2 shop o svojoj odluci o jednostranom raskidu Ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom na adresu Mašin svijet d.o.o. , Jurja Kocijanića 11, 10430 Samobor, ili elektroničkom poštom na 6tocka2@gmail.com, a u kojoj će navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, telefaksa ili adresu elektroničke pošte, ili se može koristiti i priloženim pisanim obrascem za jednostrani raskid Ugovora.
3.2. Obrazac za jednostrani raskid Ugovora korisnik može preuzeti ovdje: Obrazac-o-jednostranom-raskidu-ugovora-6tocka2 , elektronički ispuniti i poslati elektroničkom poštom na 6tocka2@gmail.com, a u kojem će mu slučaju Mašin svijet d.o.o. bez odgađanja dostaviti potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu Ugovora elektroničkom poštom. Obrazac-o-jednostranom-raskidu-ugovora-6tocka2

4. Učinci jednostranog raskida ugovora

4.1. Ako korisnik jednostrano raskine Ugovor, izvršit će mu se povrat zaprimljenog novca uključujući i troškove isporuke, bez odgađanja, a najkasnije u roku od u roku od 14 dana od dana kada su 6tocka2 shop  zaprimili korisnikovu odluku o jednostranom raskidu Ugovora, osim ukoliko je korisnik odabrao drugu vrstu isporuke, a koja nije najjeftinija standardna isporuka koja je ponuđena.
4.2. Povrat novca bit će izvršen na isti način na koji je korisnik izvršio uplatu, a u slučaju da korisnik pristaje na drugi način povrata plaćenog iznosa, ne snosi nikakve troškove u odnosu na povrat.
Povrat novca 6tocka2 shop može izvršiti tek nakon što im proizvod bude vraćen ili nakon što mu bude dostavljen dokaz da je proizvod poslan nazad.


4.3. Korisnik je dužan proizvod predati kuriru kojeg će naručiti tvrtka Mašin svijet d.o.o. ili ga poslati na adresu Mašin svijet d.o.o., Jurja Kocijanića 11, Samobor 10430 bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14  dana od dana kada je Mašin svijet d.o.o. uputio svoju odluku o jednostranom raskidu Ugovora, te sve izravne troškove povrata proizvoda korisnik mora snositi sam.


4.4 Korisnik je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti proizvoda koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.

Close My Cart
Close Wishlist
Close

Close
Navigation
Categories